Vara Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

samköp jordprodukter

Vi beställer tillsammans

Barkmull 50 L komposterad 25 kr

Täckbark 50 L 25 kr

Kogödsel 50 L 25 kr

Urnjord 50 L 45 kr

Plantjord 50 L 25 kr

Benmjöl 8 kg 150 kr

Benmjöl 2 kg 40 kr 

 Beställ senast 10 mars med sms eller mail till eva.svensson.1968@gmail.com   070 300 57 74