Vara Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

samköp av jordprodukter senast 10 mars

Vi tänker sambeställa jordprodukter

endast för våra medlemmar

är du intresserad kontakta Eva med sms eller telefonsamtal 070 300 57 74 senast 10 mars 2019

Torv grov ogödslad 300L  80 kr

Barkmull 50 L komposterad 25 kr

Täckbark 50 L 25 kr

Kogödsel 50 L 25 kr

Urnjord 50 L 45 kr

Plantjord 50 L 25 kr

Benmjöl 8 kg 150 kr

Benmjöl 2 kg 40 kr