Vara Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Gott Nytt Trädgårdsår 2019

Gott Nytt Trädgårdsår 2019 önskar vi alla medlemmar.

Nästa aktivitet är tema kväll på gräsrotsnivå den 17 januari 2019

tema: jord och gödsel. Sambeställning av fröer

Vi lär av varandra, ta med fika korgen till Godtemplargården i Vara kl 19,00