Vara Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

samköp jordprodukter.

Vi planerar samköp av jordprodukter. Beställning senast 14 mars.

Barkmull 50 l

Täckbark 50 l

Kogödsel 50 l 

Urnjord 50 l

Plantjord 50 l

Benmjöl 8 kg eller 2 kg

vid intresse skicka sms till 070 300 57 74 Eva